O firmě

Společnost ENSTORE s r.o. se zabývá vývojem, výrobou a aplikacemi nezávislých energetických systémů malého i velkého rozsahu.

Produkty ENSTORE uspokojují specifické požadavky zákazníků z evropských zemí, Asie, Afriky a Ameriky.

Monitorovací a servisní středisko poskytuje zákazníkům celosvětově nepřetržitý sofistikovaný dohled nad provozem jejich zařízení.

ENSTORE s r.o. podporuje zásady trvale udržitelného rozvoje.