Záložní systémy

Záložní systémy Enstore slouží k zajištění dlouhodobé nepřetržité dodávky elektrické energie a spojují výhody klasických UPS a různých typů mechanických generátorů elektrické energie.

Využití nalézají ve všech oblastech, kde nesmí dojít k selhání dodávky elektrické energie, především v oblastech IT segmentu pro zajištění trvalého napájení síťových prvků, serverů, mikrovlnných vysílačů a základnových stanic mobilních sítí. Využívají se i v dalších odvětvích průmyslu pro zajištění nepřetržitého chodu kritických aplikací, jako jsou vstupní identifikační systémy, alarmy, nouzová osvětlení, výdejní terminály jídelen, zálohy napájení kamerových systémů a poplachových zabezpečovacích systémů, zálohy systémů varování obyvatelstva pro případ živelných pohrom

Systém průběžně monitoruje svůj stav, včetně stavu baterií, nabíjecích a vybíjecích proudů a získaná data odesílá na internet. Tato data je možné je online sledovat, případně i zpětně analyzovat a podle získaných informací pak průběžně optimalizovat systém. Rovněž je možné nastavit si zasílání různých varovných hlášení na email, např. zasílání upozornění v případě výpadku hlavního přívodu napájení, při poklesu napětí, apod. Při použití v kombinaci s Bateriovými boxy Enstore nabízí bezúdržbový spolehlivý systém záložního napájení, jehož životnost je počítána na desítky let.

Výhody záložních systémů Enstore oproti klasickým mechanickým agregátům a klasickým UPS:

 • Slouží k zajištění dlouhodobé dodávky elektrické energie.
  Běžné UPS zajistí jen krátkodobou dodávku elektrické energie a obvykle mají za cíl při výpadku hlavního přívodu elektrické energie zajistit dostatečné množství času na regulerní vypnutí elektrických systémů (obvykle počítačů). Záložní systémy Enstore naproti tomu zajišťují nepřetržitý provoz všech požadovaných elektrických systémů v průběhu dlouhého času, podobně jako klasické generátory elektrické energie, poháněné spalovacími motory.
 • Jsou bezúdržbové.
  Zatímco v běžných UPS je nutné měnit baterie přibližně každé dva až tři roky, tak při použití záložních systémů Enstore spolu s bateriovými boxy Enstore se životnost takového záložního systému pohybuje v řádu desítek let.
 • Nevyžadují pravidelné doplňování, nebo výměnu paliva.
  Zatímco agregáty a generátory poháněné spalovacími motory vyžadují pravidelné doplňování paliva, záložní systémy Enstore se dobíjí sami z elektrické sítě. Fungují tak autonomně a odpadá nutnost po zapnutí generátoru dojet na místo a doplnit spotřebované palivo.
 • Nevyžadují téměř žádnou údržbu.
  Zatímco mechanické agregáty je nutné pravidelně kontrolovat, měnit svíčky, palivové filtry, případně provádět zkoušky funkčnosti, záložní systémy Enstore vzhledem ke své jednoduchosti a spolehlivosti nic z toho nevyžadují.
 • Jsou tiché, neprodukují jedovaté plyny a jsou ekologicky nezávadné.
  Generátory elektrické energie poháněné spalovacími motory jsou obvykle velmi hlučné a produkují velké množství exhalací škodlivých pro člověku i planetě.Systémy enstore jsou naprosto čisté a tiché.
 • Jsou vysoce spolehlivé.
  Kritickým okamžikem mechanických generátorů elektrické energie je jejich start. Pokud generátor korektně nenastartuje, záloha nefunguje. Naproti tomu Záložní systém Enstore je stále aktivní a je neustále připraven začít ihned dodávat elektrickou energii při výpadku hlavního přívodu.